Den Norske Bank vil samarbeide med IOTA

11. juni 2018
Den Norske Bank vil samarbeide med IOTA

Banker over hele verden har sett nærmere på teknologien rundt distribuerte ledgere, og sett på passende bruksområder. Sentralbankene til Canada og Singapore har begynt å jobbe med prosjekter som tilrettelegger for betalingsløsninger banker imellom. JP Morgen Chase & Co. søkte nylig om et patent for et blokkjedebasert peer-to-peer-betalingssystem. Det virker som bruksområdene til den nye teknologien er uten begrensninger, og finanssektoren er nok en av de første som innser dette potensialet. Den Norske Bank, eller DNB som vi ofte kaller den, har valgt en svært åpen vei. Den har slått seg på lag med IOTA, men ikke tilknyttet et bestemt prosjekt, men som en avtale om å utforske bruksområdene rundt IOTA Tangle kombinert med bankens tjenester.

Den Norske Bank er en av de største nordiske bankene, med en markedsverdi på over 1 600 milliarder. Selskapet har inntatt et uvanlig standpunkt når det gjelder blokkjedeteknologi. DNB har tidligere undersøkt bruksområdene, og den nye avtalen med IOTA vil gi enda flere muligheter til å utforske fordelene ved distribuert ledgerteknologi.

Sjef for DLT hos DNB, Lasse Meholm, sier følgende om avtalen: – “Denne teknologien er blant annet designet for å håndtere hundretusenvis av mikrotransaksjoner hvert sekund. Vi vil ikke gi slipp på markedet i dette økosystemet som vil oppstå rundt disse transaksjonene. Vi har snakket med IOTA i to-tre måneder nå, og tenker at teknologien er svært spennende, og at stiftelsen har en norsk tilknyttelse er også morsomt.”

Banken understreker også IOTAs rolle i å passe på selskapets forsøk på å integrere teknologien. Det finnes en rekke risikofylte aktiviteter tilknyttet blokkjede og DLT, og det er helt naturlig at banken har visse reservasjoner når det gjelder problematikken. En representant fra IOTA kommenterte problematikken og uttalte at “IOTA Foundation vil bidra til å separere ubrukelige kryptoprosjekter fra de seriøse prosjektene”.

Det er fortsatt uklart hvilke forretningsaktiviteter selskapene vil utforske sammen. Blokkjedeteknologien kan brukes innen mange finanstjenester. En av de mest åpenbare valgene er å legge til rette for transaksjoner mellom banker, og mellom kundene. Et langsiktig partnerskap mellom banken og IOTA kan være produktivt for begge selskapene, og for sektoren som en helhet. Hvis de finner en ny forretningsmodell vil den garantert bli adoptert av en rekke andre selskaper over hele verden. Med de økonomiske ressursene til Den Norske Bank, og teknologien som tilbys av IOTA, er det ikke overraskende dersom selskapene finner nye forretningsmetoder i nærmeste framtid.