Finsk exchange i trøbbel etter banknekt

22. mars 2018
Prasos Oy

Prasos Oy, en finsk Bitcoin- og kryptovaluta-leverandør er i store problemer. Vanligvis veksler selskapet digitale mynter inn i euro ved hjelp av en bank. Fire banker, OP Bank, OP Group, Nordea Bank og Saastopankki, stengte ned alle kontoene tilhørende Prasos Oy i 2017. For øyeblikket gjennomfører Prasos nå alle sine transaksjoner gjennom en bank, ifølge selskapets administrerende direktør Henry Brade.

Bankene følger antihvitvaskingsreglene

Vanligvis må bankene utføre tjenestene sine i overensstemmelse med strenge regler om antihvitvaskingsreguleringer fra EU. Det er anonymiteten til kryptovalutatransaksjoner bankene ikke er komfortable med. Ifølge Tomi Narhinen, administrerende direktør i Saastopankki, er det i de fleste tilfeller svært vanskelig og regelrett umulig å samarbeide med kryptovalutaforhandlere og exchanges. Grunnen er at det er svært vanskelig å avgjøre kildene til midlene deres. Prasos’ transaksjoner tidoblet seg (til €185 millioner, tilsvarende rundt 1,65 milliarder norske kroner), og dette gjorde banken mistenkelig.

I Finland finnes det ingen bestemt lov som instruerer bankene om hvordan de skal forholde seg til kryptovalutaforhandlere. På den andre siden finnes det strenge regler mot hvitvasking av penger, som krever at bankene følger KYC-prosedyrer (Know Your Customer), og også hva som er kilden til pengene deres. Med tanke på at en av hovedpilarene i kryptovalutaer er deres anonymitet, utgjør dette et stort problem for bankene.

Hvorfor bankene stengte kontoene

I desember 2017 kom EU-medlemslandene til en politisk enighet. I avtalen ble regler for å forhindre hvitvasking av penger gjennom kryptovalutaer gjennomgått. Avtalen er dog ikke juridisk bindene. For å fjerne enhver tvil om hvor midlene kommer fra, jobber Prasos med å forbedre kundeidentifiseringen sin.

Den 9. mars indikerte Andrea Enria, sjef for Den europeiske banktilsynsmyndighet, at regulatoren kanskje vil råde bankene til å ikke blande seg inn i kryptotransaksjoner inntil videre. For Prasos er situasjonen kritisk, siden Finanstilsynet i Finland virker å være svært uvillige til å gripe inn og hjelpe selskapet.

Ifølge Hanna Heiskanen, seniorrådgiver hos det finske Finanstilsynet, faller ikke trading med kryptovaluta inn under ansvarsområdet deres, og at dette kun er en sak mellom Prasos og bankene.

En nærmere titt på Prasos nettside viser at selskapet kan motta midler på sin konto hos POP Bank. Men Brade er bekymret for at selskapet eneste gjenværende konto kan bli stengt før de rekker å åpne en annen. Han frykter at hvis det skulle skje, vil driften av Prasos Oy stoppe opp inntil videre.