Hva er GCA og hvordan vil det fungere i Florida?

27. august 2018
Hva er GCA og hvordan vil det fungere i Florida

Hva er egentlig Gambling Control Amendment, og hvordan vil det fungere i Florida?

Et nytt tillegg i gamblingreguleringen i staten Florida søker å kontrollere utvidelsen av  gamblingaktiviteter, ved å gi folk lov til å stemme om casinogambling skal være tillatt. I tillegget står det: –  «Dette tillegget sikrer at alle stemmeberettigede i Florida skal ha en eksklusiv rett til å avgjøre om casinogambling skal være tillatt, i henhold til Artikkel Xi i seksjon 3 av Floridas grunnlov».

At innbyggerne skal få bestemme over gambling får sterk støtte fra blant annet Disney og Seminole-stammen i Florida. Disse selskapene, i tillegg til de som jobber i mot tillegget, forventes å bruke flere millioner dollar på å få innbyggerne til å stemme i deres favør.

– «Vi har ikke brukt så mye penger for å komme oss til valgurnene for å overlate ting til tilfeldighetene nå. Jeg regner med vi kommer til å bruke et åttesifret beløp (i dollar, altså milliardbeløp i norske kroner) på kampanjen for å sikre flertall, og hvis noen ønsker å gå i mot oss regner jeg med de må ut med lignende beløp», kommenterte styreformann John Sowinski fra Voters in Charge.

Noen av representantene fra gamblingbransjen har kritisert tillegget, og har vist til den negative effekten på forretningsaktivitet. Izzy Havenick, som eier hundeløpebaner i Miami og Naples uttalte: – «Jeg tror det vil ha en betydelig påvirkning på bransjen vår, for i stedet for at loven regulerer oss, vil vi trenge at 60 % av befolkningen i Florida regulerer oss i framtiden. Som det strengest regulerte forretningsområdet i staten, blir det vanskeligere for oss å vokse oss større.»

Lobbyisten Nick Iarossi, som representerer gamblingselskaper, viste også til de negative konsekvensene ved lovtillegget: – «Frykten som alle har er at hvis denne loven blir vedtatt i november, vil vi aldri få muligheten til å tilby nye produkter uten statens godkjenning, uansett om det er spilleautomater eller ei. Og å få Disney og Seminole-stammen med sine gamblingmonopoler til å stemme for en utvidelse i deres disfavør kommer til å bli umulig.»

En ny motstandskomité har blitt dannet

En fersk politisk komité, som har fått navnet «Vote NO on 3» har blitt dannet for å kjempe mot det nye lovtillegget. Den styres av Izza Havenick som nevnt over. «Vi har et veldig stort mål på ryggen vår akkurat nå. Vi har en rekke bedrifter og selskaper som tilbyr gambling i dag, og som sørger for massevis av jobber og skatter til staten, og til lokalområder. Vi er nødt til å forsvare oss.».