Lootbokser kan bli ansett som gambling i Norge

17. mai 2018
Lootsboxes gambling1

Kontroversen rundt såkalte “lootbokser” vokser seg større og større over hele verden. Belgia og Nederland har allerede klassifisert lootbokser som gambling, og land som Sverige ser fram til å bli en del av denne klubben. Norge ser ikke ut til å ligge langt bak i løypa.

Sent i 2017 skrev Abid Raja, en av Norges ledende politikere til den norske justisministeren og spurte om ministeren var klar over kontroversen og utfordringene vedrørende lootbokser og spillvaluta. I brevet bad Raja ministeren om å se nærmere på problemet, og ta det videre inn til EU-parlamentet for eventuelt å inkludere dataspill inn i gamblingreguleringene.

Gjennomgang av lootbokser

Myndighetene har til slutt tatt et skritt i retning av å bestemme seg for om lootbokser er gambling eller ikke. NRK rapporterte den siste uken i april om at en norsk forsker skal åpne lootbokser i et dataspill for å avgjøre boksenes natur. Forskeren vil også avgjøre hvorvidt lootboksene kan kalles for gambling.

Dette trekket fra Norge kommer etter at Belgia og Nederland nylig publiserte resultatene fra sine egne undersøkelser. Både de nederlandske og belgiske myndighetene konkluderte med at lootbokser fra flere forskjellige populære dataspill bryter gamblinglovene i begge landene.

Som en del av undersøkelsen vil førsteamanuensis Rune Mentzoni ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen kjøpe lootbokser i FIFA Ultimate Team for totalt 50 000 kroner. Mentzoni har uttalt til media at å kjøpe disse lootboksene vil hjelpe ham avgjøre hvorvidt boksene skal anses som gambling eller ikke. Resultatet fra undersøkelsen hans vil bli presentert for både Lotteri- og Stiftelsestilsynet og andre relevante myndigheter.

Mentzoni har uttalt at han tror det å kjøpe lootbokser, og det faktum at de velges ut helt tilfeldig, ligner veldig mye på det å spille på en spilleautomat. Gjenstandene man får i slike lootbokser er veldig ofte et tap, kamuflert som en gevinst. Det er ikke overraskende at de nederlandske gamblingmyndighetene kom til samme konklusjon i sin undersøkelse av lootboksene. De oppdaget at lootboksene oppførte seg som spilleautomater fordi de kan åpnes gjentatte ganger, og benytter seg av en slags “nesten jackpot”-effekt.

Det norske kulturdepartementet har allerede nedsatt en komite som skal se på saken, og avgjøre om lootbokser skal anses som en form for gambling eller ikke. Trude Felde, en av seniorrådgiverne til den norske gamblingregulatoren, sa at en undersøkelse av lootbokser kan være et godt argument for en endring av de eksisterende lovene. Hun uttalte til NRK at ved utarbeidelse av nye lover, må lovgiverne ha i bakhodet at omstendigheter og teknologi endrer seg raskt, og at nye regler må være designet mer “teknologinøytralt”.

Introduksjon av nye lover

Den siste uken i april kom det rapporter om at fire partier hadde innsendt et lovforslag rettet mot å forhindre ulisensierte gamblingoperatører i å rette seg mot norske innbyggere. De nye lovene hadde flertall i regjeringen. Opp gjennom årene har de norske myndighetene motstått forslag og press om å tillate utenlandske operatører å få lisenser til å tilby gamblingtjenester her til lands. Myndighetene insisterer på å beholde monopolsystemet, fordi det er det mest ansvarlige, og at det ikke er noen grunn til å erstatte noe som fungerer. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er statlig drevne gamblingmonopoler som er de eneste med tillatelse til å tilby gambling i landet. Ifølge de nye lovene vil utenlandske operatører som retter seg inn på lokale spillere bli straffet av de norske spillmyndighetene. DNS-blokkering vil bli tatt i bruk for å sikre at norske spillere ikke havner i klørne på ulisensierte operatører.