Lotteritilsynet truer Kindred med tvangsmulkt

15. juni 2022
Lotteritilsynet

Det norske Lotteritilsynet har advart Trannel International Limited, et datterselskap av Kindred, om dagbøter på nesten 1,2 millioner norske kroner, med mindre de stopper å tilby pengespill i Norge.

Lotteritilsynet har advart Trannel om at de kan få tvangsmulkt på 1,198 millioner norske kroner per dag dersom de ikke slutter å tilby pengespill i Norge. Tilsynet har videre forklart at de daglige bøtene vil fortsette å akkumuleres til totalbeløpet tilsvarer Trannels årlige nettoprofitt, som estimeres til rundt 437 millioner norske kroner.

Regulatoren har videre forklart at bøtene vil begynne å løpe fra om to uker, og vil fortsette å løpe fram til det ulovlige tilbudet stoppes, eller det maksimale beløpet er nådd. De sender også ballen over til Trannel ved å uttale at tilsynet vil vurdere å stryke bøtene dersom selskapet presenterer «en skriftlig uttalelse med et bestemt forslag og plan for hvordan de vil rette seg etter avgjørelsen».

Den juridiske kampen fortsetter

Denne nye uttalelsen fra Lotteritilsynet er slettes ikke uventet. Den juridiske kampen mellom Trannel og Lotteritilsynet startet tilbake i april 2019. Da beordret nemlig Lotteritilsynet Trannel til å slutte å tilby gambling i Norge inntil de fikk en norsk lisens på plass. Trannel anket avgjørelsen til både Kulturministeren og styret i Lotteritilsynet, men begge sakene ble avvist. 12. mars 202, en dato mange kjenner igjen pga. nedstengingen av Norge, var også tidsfristen Trannel hadde på seg til å følge myndighetenes avgjørelse.

«Det norske Lotteritilsynet har ved flere tilfeller spurt Trannel om å oppgi informasjon om hvordan de vil rette seg etter avgjørelsen, men operatøren har ikke respondert i denne saken.» heter det i en uttalelse fra norske myndigheter. Trannel har imidlertid bedt Oslo tingrett avklare om regulatorens avgjørelse var gyldig; denne saken skal opp i mai.

Atle Hamar, direktør i Lotteritilsynet, sier at Trannel har operert ulovlig i Norge. Videre påpekte han at selskapet har tjent 437 millioner kroner i året på dette – noe som er grunnen til at norske spillere må beskyttes.