Nordea Bank stenger kryptokontoer etter rettsordre

15. mai 2018
Nordea Bank stenger kryptokontoer etter rettsordre

Det er greit at Nordea stenger forretningskontoen til kryptoexchangen Bitmynt, ifølge en avgjørelse fra Oslo Tingrett. E24 meldte tidligere i mai at Bitmynt AS tapte saken sin mot den skandinaviske bankgiganten. Rettens avgjørelse konkluderer saken hvor Sturle Sunde, grunnleggeren av Bitmynt, saksøkte Nordea for å ha stengt exchangens konto i 2017. Sturle gikk rettens vei i desember 2017 da Nordea stengte Bitmynts konto på grunn av bekymring for at exchangens tiltak mot hvitvasking ikke var gode nok. Banken mente også at selskapets tiltak mot finansiering av terrorisme heller ikke holdt mål. Det er årsaken til at Sturle ikke fikk lov til å registrere et enkeltmannsforetak i Brønnøysundregisteret.

Rettens avgjørelse

Rettens avgjørelse slo klart fast at etter en global vurdering, er det ingen tvil om at risikoen for hvitvasking av penger og transaksjoner relatert til kriminell virksomhet øker med Bitcoin-trading. Dette til tross for det faktum at Bitcoin-trading i dag stort sett skjer under legitime forhold.

Ifølge Finansloven er det tydelig at risikoen utgjør en objektiv grunn til at banken kan avvise kundeforholdet, la retten til. Etter å ha lest gjennom dommen uttalte Sunde at han er skuffet over avgjørelsen, og at rettens som “i praksis” har bannlyst Bitcoin-trading i Norge. Han stod imidlertid fast på at han vil gå tilbake i retten for å anke dommen. Han mener fortsatt at exchangen ikke bryter noen norske lover.

Årsakene til dommen

Etter å ha gått gjennom bevisene var retten kritisk til hvordan Sunde utførte sikkerhetstiltakene på exchangen. Retten observerte at sikkerhetstiltakene hovedsakelig ble utført manuelt, og av Sunde. Retten påpeker videre at Sunde tror at han kjenner kunden, og at han har en magefølelse som gjør at han kan gjenkjenne mistenkelige personer og omstendigheter. Retten erklærte at Sundes intuisjon, kundekontakt og bruk av Wallet Explorer ikke var nok når det gjelder å forebygge risiko på nivået som kreves av banken.

Kostnaden ved rettssaken var på rundt en million norske kroner, sa Sunde. Han sier at han vurderer å anke rettens avgjørelse. Ankesaken vil bli finansiert med midler fra folkefinansiering. Sunde sa at fram til saken ble avgjort i favør av Nordea Bank, var den økonomiske kostnaden av saken ikke logisk, men han håper at den vil bli det til slutt.

Den norske saken kommer noen uker etter at en gruppe chilenske kryptoexchanger saksøkte en gruppe banker som stengte ned kontoene deres. Stengningen av kontoene blir av mange sett på som et forsøk fra myndighetene på å regulere kryptomarkedet i landet. Den 25. April vant kryptoexchangen Buda en ankesak i den chilenske anti-monopol-retten, og fikk sine kontoer midlertidig gjenåpnet i den statlige banken Banco del Estado de Chile, og også hos Itau Corpbanca.