Norges satsing på felles spillov ønskes velkommen

6. oktober 2020
Norges satsing pa felles spillov onskes velkommen

Selv om forskjellige typer gambling krever litt ulike typer tilnærming til kontroll, er lovverket stort sett ganske likt.

Når det kommer nye gamblingkanaler, som det jo har gjort i mange land, og dette skjer over en lengre tidsperiode, får de ofte en egen regulatorisk enhet som skal overse og forvalte loven. Tanken om å samle alle de forskjellige gamblingkanalene under et felles lovverk er ikke ny, og har allerede blitt introdusert i mange land. Norge ser nå ut til å bli ett av dem, takket være en reform av lovverket rundt gambling. Landets regulator, Lotteritilsynet, er overbevist om at en mer “holistisk” tilnærming vil sørge for bedre vilkår for gamblingbransjen, samt gi bedre kontroll med tiltak for ansvarlig spill.

For øyeblikket har Norge tre lovverk som gamblingbransjen må forholde seg til – Lotteriloven, Loven om pengespill og Totalisatorloven. Siden starten på året har myndighetene jobbet med en gamblingreform for å samle alle disse lovene under en større paraply. Kulturminister Abid Raja har ledet an i arbeidet, og står bak de foreslåtte endringene til gamblinglovgivningen. Endringene er allerede sendt til EU-kommisjonen for gjennomgang.

Lotteritilsynet ønsker ideen om å fornye de eksisterende juridiske rammeverkene velkommen, for å kunne gi bedre og mer konsekvent innsikt i gamblingbransjen. Lotteritilsynet tror tiltaket vil forbedre hele økosystemet innen norsk gambling, og samtidig bidra til å forebygge problemspilling. Det vil også sikre at gambling kun er tilgjengelig gjennom lovlige kanaler, og Lotteritilsynet har uttalt: – “Norsk regulering vil bli styrket gjennom nye instrumenter som vil gi bedre kontroll over gamblingmarkedet, og sikre et bedre tilbud for ansvarlig spill i Norge.”

En felles gamblinglovgivning vil likevel ikke innebære at bransjen åpnes opp. Lotteritilsynet ønsker at de statlig eide operatørene, Norsk Rikstoto og Norsk Tipping, skal ha full kontroll, og påpeker at dette er den beste måten å sikre beskyttelse av forbrukerne. Regulatoren forklarer dette slik: “Enkelte casinospill ble kun ansett som trygge for spillerne på grunn av de strenge tiltakene for spillerbeskyttelse som Norsk Tipping tilbyr, og direkte konkurranse vil føre til økt risiko for spillerne. Lotteritilsynet har foreslått en endring i lovverket som vil gjøre Norsk Tipping til den eneste operatøren med tillatelse til å tilby disse spillene, fordi de krever “spesiell offentlig kontroll”.”

EU-kommisjonen har satt det oppdaterte lovverket på vent akkurat nå, men dette kan snart endre seg. Venteperioden for å introdusere endringer i gamblinglovgivningen forventes å bli avsluttet 13. november, med mindre kommisjonen bestemmer seg for å forlenge den.