Nye regler for markedsføring for Norsk Tipping

6. januar 2021
Nye regler for markedsforing for norsk tipping

Norsk Tipping må forholde seg til et helt nytt sett med regler for markedsføringen sin. En komplett gjennomgang av reglene for gamblingreklame i Norge påvirker også monopolisten.

Fra 1. januar 2021 fikk det norske Medietilsynet muligheten til å stoppe TV-reklame fra utenlandske gamblingselskaper, noe som har vært et tema de siste årene. Fra denne datoen har Kulturdepartementet også uttalt at de vil stramme inn på retningslinjene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto må forholde seg til i sin markedsføring. De to monopolistene må nå begrense sin egen markedsføring til det som er nødvendig for å kanalisere spillerne vekk fra ulisensierte, utenlandske spillselskaper og over til seg selv.

Disse nye retningslinjene innebærer blant annet at Norsk Tipping ikke lenger kan fokusere utelukkende på at alle inntektene deres går til gode formål, noe som har vært fokusområdet de siste årene. De innebærer også nye krav til innholdet i reklamen, som nå må inneholde kontaktinformasjon til hjelpelinjer for spilleavhengige.

De nye verktøyene som Medietilsynet og Kulturdepartementet nå benytter for å stoppe gamblingreklame på TV, og for å innskrenke markedsføringen fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, tar utgangspunkt i spilleavhengighet. En rapport fra Universitetet i Bergen i 2019 viste en økning i antallet spilleavhengige i landet sammenlignet med i 2015, og en del av årsaken er den økte markedsføringen som har funnet sted.

– “At spilleproblemene blant Norges befolkning øker er et alvorlig problem, og vi ser på ulike tiltak for å snu denne negative trenden. Muligheten til å kunne blokkere TV-reklame fra utenlandske spillselskaper er et slikt tiltak, og et viktig et for å redusere spilleproblemene. Med mindre reklame for gambling på TV kan vi også redusere den nødvendige markedsføringen for Norsk Tipping.”. Dette uttalte kulturminister Abid Raja om de nye tiltakene.

I desember 2020 kom Norsk Tipping med flere midlertidige tiltak for å bøte på spilleavhengighet. Tiltakene skal i første omgang gjelde for desember 2020 og januar 2021, og målet er å redusere både tidsbruken og pengebruken til norske spillere. Norsk Tipping nedjusterte den månedlige tapsgrensen for sine mest risikofylte spill med 25 %, fra 10 000 kr ned til 7 500 kroner. Dette gjelder for alle spillere som prøver seg på KongKasino, Bingoria, Yezz og eFlax. De har også økt lengden på den obligatoriske pausen som alle spillere må ta etter en times spilling, fra 90 sekunder til et kvarter. Disse tiltakene er delvis på grunn av korona, ifølge administrerende direktør Åsne Havnelid:

– “Vi vet at spilleproblemene øker i befolkningen som helhet, og at desember er den måneden folk spiller mest, samtidig som at koronatiltakene fører til at folk er mer alene og mer hjemme. Mange blir alene i julen, noe som betyr at sårbare spillere blir enda mer utsatt for å spille mer enn før, og vi ønsker å forhindre akkurat det.”

De norske myndighetene har også kommet med en ekstrabevilgning på 15 millioner kroner til forebyggende tiltak mot spilleproblemer i landet. Ekstrabevilgningen kom som et resultat av at Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) i oktober 2020 bad om en komplett gjennomgang av spillreguleringen i Norge. Det gjorde NBO som tilsvar til høringen rundt den nye lovgivningen for gamblingregulering. Ifølge NBO vil nemlig lovforslaget føre til dårligere beskyttelse av spillerne, samtidig som de vil få dårligere tilbakebetalingsprosent. Lovforslaget går ut på å samle de tre eksisterende gamblinglovene Norge har i dag (Totalisatorloven, Spilloven og Lotteriloven) til en felles lov, hvor monopolet til Norsk Rikstoto og Norsk Tipping forsterkes.

NBO foreslår heller en lisensmodell hvor utenlandske operatører må betale en skattesats på 15 %, noe de mener vil føre til en forventet kanaliseringsrate på minst 95 %.